Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Célja:

 A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A versenyeink hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő" magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit. Fő célunk, hogy a legjobb tanulóink a felkészülés folyamán mélyítsék el fizikai ismereteiket, szerezzenek jártasságot a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai instrumentumokkal, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a természet- és műszaki tudományok többi területeivel. További célunk, hogy a Kárpát-medence diákjai, tanárai minél szélesebb körben ismerjék meg egymást. Ismeretségek, barátságok szülessenek, magyarság tudatuk mélyüljön, a magyar kulturális ismereteik gazdagodjanak.

Tudományterület:
Verseny nyelve:
Szervező intézmény:
Kapcsolati adatok:
titkarsag [at] vermesalapitvany.hu
+36-99-312393
A verseny hivatalos honlapja: