Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tanulmányi verseny megjelenítése a tanulmanyiversenyek.hu honlapon

Mi a tanulmanyiversenyek.hu célja?
A tanulmanyiversenyek.hu honlap azért jött létre, hogy segítse az eligazodást a köznevelési intézményekben tanuló diákok számára meghirdetett tanulmányi versenyek között. Célunk, hogy a versenyek iránt érdeklődő diákok, szüleik, családtagjaik, tanáraik és a versenyeket meghirdető intézmények számára is áttekintést adjunk a tehetséggondozást is segítő versenyzési lehetőségekről. Szándékunk szerint minden tanévben több száz versenyfelhívás között kereshetnek majd honlapunkon az érdeklődők.

Ki működteti a tanulmanyiversenyek.hu-t?
A tanulmanyiversenyek.hu honlapot a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) hozta létre és működtette az Új Széchenyi Terv keretében indított Tehetséghidak Program keretében. A honlap jelenlegi működését a Matehetsz a Nemzeti Tehetség Program aktuális forrásainak felhasználásával biztosítja.

Mióta létezik a tanulmanyiversenyek.hu?
A honlap 2014-ben jött létre, elsőként a 2014-2015-ös tanév versenyfelhívásait lehet megtalálni rajta.

Miért van szükség a tanulmanyiversenyek.hu-ra?
A versenyzés, a versenyfelkészítés a tehetséggondozás nagy hagyományú eszközei közé tartozik Magyarországon. A megyei, országos, nemzetközi versenyeken elért eredmények jól mutatnak az életrajzban, egyes versenygyőzelmek pluszpontot jelentenek a felsőoktatási felvételikor. Annak ellenére, hogy a tanulmányi versenyek évtizedek óta fontos elemei a tehetséggondozásnak, nem született olyan honlap, amely átfogó képet nyújtana a versenyzési lehetőségekről. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a Tehetséghidak Program keretében kialakított szolgáltatás elindításával a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz).
Nem titkolt célunk, hogy versenyzésre ösztönözzük azokat a tehetséges fiatalokat is, akiknek az iskolájában esetleg kevésbé elterjedt a versenyeztetés, akiket a tanáraik kevésbé látnak el információval a versenyzési lehetőségekkel kapcsolatban. De segíteni szeretnénk a versenyeket koordináló pedagógusokat is azzal, hogy áttekinthető, rendszerezett formában kínálunk átfogó információt a tanulmányi versenyekről.

Mely versenyek kerülnek föl a honlapunkra?
Honlapunk célkitűzése, hogy átfogó képet nyújtson a hazai köznevelésben tanulók számára elérhető minőségi versenyzési lehetőségekről. Ahogyan a honlap elnevezése (tanulmanyiversenyek.hu) is mutatja, az adatbázisba azok a versenyek kerülhetnek be, amelyek a hazai és határon túli magyar általános- és középiskolás korosztály számára nyújtanak lehetőséget erőpróbára, tudásuk, készségeik, jártasságuk összemérésére. A tanulmanyiversenyek.hu befogadó szemléletű: teret adunk az egyéni és csapatversenyeknek, a nagy hagyományú, államilag is támogatott „neves” versenyeknek csakúgy, mint az innovatív, csak néhány éves múlttal bíró civil szervezésű versenyeknek is. Adtabázisunkba örömmel fölvesszük az egyházi pedagógiai intézmények versenyeit csakúgy, mint a vállalatok által meghirdetett versenyeket, amennyiben azok megfelelnek a Matehetsz alapvető minőségi kritériumainak és nem kapcsolódik hozzájuk a versenyzőket terhelő aránytalan mértékű részvételi, nevezési díj.
A tanulmányi versenyek széles köre évtizedes hagyományokkal rendelkezik. Ezeket a „neves” – gyakran valóban korszakos tudósok nevét viselő – versenyeket évről-évre meghirdetik, a pedagógusok bizalommal ajánlják őket tanítványaik figyelmébe. Ugyanakkor számos újabb alapítású, innovatív versenyről nehezebb tájékozódnunk, ami önmagában is csökkenti a verseny iránti bizalmat és ezzel az indulók számát. Honlapunk mind a régi, nagy hagyományú, mind az új, innovatív versenyek számára nyitott, amennyiben a verseny szervezői készek kellően részletes tájékoztatást nyújtani a tanulmanyiversenyek.hu felhasználói számára.
A tanulmanyiversenyek.hu a fejlesztés első fázisában azokat a versenyeket közvetíti, amelyek legalább három megyében szerveznek első fordulót, vagyis legalább regionális hatókörűek. Ezen túlmenően értelemszerűen közvetítjük az országos és nemzetközi hatókörű versenyeket is.
A fejlesztés első fázisában a feldolgozandó versenyek köre csak a szorosan vett tanulmányi versenyekre terjed ki, vagyis az általános- és középiskolás korú diákok számára megszervezett tanulmányi versenyeket rögzítjük adatbázisunkban. A fejlesztés későbbi szakaszában tervezzük bővíteni adatbázisunkat a művészeti versenyekkel és a felsőoktatási korúak számára szervezett versenyekkel.

Hogyan kerülnek a versenyek a honlapra?
A versenyek kétféle eljárás révén kerülnek honlapunkra. Automatikusan feldolgozzuk és megjelenítjük mindazokat a versenyzési lehetőségeket, amelyek a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett célpályázaton támogatást nyertek. További versenyek megjelenítését a regisztrációs űrlap kitöltésével tudják kezdeményezni a verseny szervezői. (Regisztrációs űrlap: http://tanulmanyiversenyek.hu/uj-verseny-bekuldese) Ebben az esetben a Matehetsz szakértői megvizsgálják a beküldött regisztrációs kérelmet, és amennyiben a verseny tanulmányi versenynek tekinthető és eleget tesz a versenyekkel kapcsolatos alapvető minőségi követelményeknek, úgy a verseny bekerül az adatbázisba.

Hogyan lehet regisztrálni?
Ha az Ön által meghirdetett verseny tanulmányi verseny és még nem szerepel a honlapon, kérjük, töltse ki regisztrációs űrlapunkat! (http://tanulmanyiversenyek.hu/uj-verseny-bekuldese)

Mi történik a regisztrációs űrlap beküldése után?
A regisztrációkor megküldött adatokat, dokumentumokat a Matehetsz szakértői megvizsgálják, és amennyiben a verseny megfelel a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos alapvető minőségi kritériumoknak és nem kapcsolódik hozzá a versenyzőket terhelő túlzott részvételi vagy nevezési díjfizetési kötelezettség, úgy a verseny a szakértői döntésnek megfelelően a honlapra kerül. Erről a beküldő e-mailben értesítést kap. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján a szakértők még nem találják alkalmasnak a versenyt arra, hogy az adatbázisba bekerüljön, úgy továbbfejlesztési javaslataikat szintén e-mailben küldik el a verseny meghirdetőjének.

Ki tölti fel az adatokat?
A versenyek adatait a Matehetsz munkatársai dolgozzák fel és töltik fel az adatbázisba a versenyszervezők által szolgáltatott adatok felhasználásával.

Mi a teendő, ha hibás vagy elavult adat szerepel a honlapon?
A versenyekkel kapcsolatos adatmódosításra bármikor lehetőség van az erre szolgáló űrlap kitöltésével és beküldésével. Az adatmódosítást munkatársaink végzik el. Adatmódosító űrlap: http://tanulmanyiversenyek.hu/verseny-felhivas-modositasa

Milyen szempontok szerint döntenek a Matehetsz szakértői arról, hogy egy verseny regisztrációját elfogadják-e?
Szakértőink az alábbi szempontok szerint vizsgálják meg a regisztráció során benyújtott dokumentumokat és a verseny saját honlapját:
•    Kellően kifejtett és szakmailag megalapozott-e a verseny pedagógiai célja?
•    Ad-e tájékoztatást a verseny arról, hogy a felkészülés és a megmérettetés milyen tehetséggondozó célokat szolgál?
•    Elérhetők-e a korábbi évek versenyeivel kapcsolatos információk a verseny saját honlapján?
•    Világos, jól értelmezhető és a jogszabályi követelményeknek megfelelő-e a versenyfelhívás?
•    Átlátható-e a jelentkező diák és a felkészítő tanárok számára a versenyzés folyamata?
•    Előre láthatóak és reálisak-e a versenyzéshez kapcsolódó díjak és várható költségek?
•    Kellően informálja-e a meghirdető a potenciális jelentkezőket a felkészülés módjáról? Támogatja-e feladatbankkal, megoldási útmutatókkal a felkészülést, illetve elérhetővé teszi-e korábbi évek produktumait, prezentációit, projektjeit?
•    Átláthatóak-e az értékelés szempontjai?
•    Nyilvánosak-e a díjazottak és a felkészítő tanárok adatai a verseny honlapján?
•    Elérhető-e a korábbi évek versenyeiről készült, fotókat, esetleg videót is tartalmazó összegzés?
•    Milyen szakmai együttműködések állnak a verseny hátterében (kutatói, védnöki háttér, szakmai együttműködések Tehetségpontokkal vagy Tehetségsegítő tanácsokkal)?
•    Végez-e a verseny elégedettségmérést a résztvevők körében, kér-e visszajelzést a versenyzők tapasztalatairól?