Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny 2019/2020

Verseny célja:

A verseny célja a tehetséges, szorgalmas és a fizika iránt érdeklődő diákok kiválasztása, motiválása, fejlesztése és előkészítése az országos, illetve nemzetközi versenyekre. A verseny alapvetően jelenség- és kísérlet centrikus. Hangsúlyozott célja az ország legkülönbözőbb katolikus iskoláiban működő szaktanárok tehetséggondozó munkájának segítése, a fizikatanítást segítő szakmai fórum biztosítása.

Felhívás szövege:

A verseny szakmai szervezését az Öveges József Tanáregylet tiszteletbeli tagjaiból, egyetemi
oktatókból álló versenybizottság végzi.
A verseny időpontja: 2020. március 27-28. (péntek, szombat)

A versenyen való részvétel szándékát 2020. január 31.-ig a versenyt megrendező iskola szervezőtanárának, Gaál Barnabás tanár úrnak kell jelezni a gaalb74 [at] gmail.com címen!

A verseny lebonyolítása
A diákok három korcsoportban versenyeznek (kis-gimnazisták /13-14 év /, alsósok /15-16 év/, felsősök /17-18 év/). Minden iskola korcsoportonként 2-2 tanulóval és kísérő szaktanárokkal képviseltetheti magát. A versenyre a kiírásban jelzett határidőig kell bejelentkezni az iskoláknak és megadni az iskola szervező tanárának nevét elérhetőségét, a résztvevő diákok korcsoportját és létszámát. A jelentkezők visszaigazolást, és előzetes programot kapnak.
A verseny három, jellegében és tematikájában eltérő fordulóból áll:
I. Otthoni kísérleti csoportmunka:
A 13-14 éves és a 15-16 éves korcsoport otthoni mérési feladatot kap (korcsoportonként különbözőt), mely 2019. október 30.-tól megtekinthető az Öveges Tanáregylet (www.ovegesegylet.hu) és a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján www.katped.hu
A kísérleti munkáról beszámoló dolgozatot 2020. március 10.-ig postán kell beküldeni a következő postacímre:
Dr. Juhász András docens, ELTE Anyagfizikai Tanszék, 1518 Budapest Pf. 32
II. Egyéni, írásbeli feladatmegoldás:
Mindhárom korcsoport részvevőinek (korcsoportonként kitűzött) feladatokat kell a verseny helyszínén megoldani. A dolgozat elkészítésére 90 perc áll rendelkezésre.
III. Szóbeli forduló, csapatverseny
A két alsó korosztály diákjai a versenykiírásnak megfelelően szabadon választott, magukkal hozott kísérleteket állítanak össze, mutatnak be és értelmeznek. A kísérleti bemutató nyilvános.

A legnagyobbak nyilvános fizika "Ki mit tud?" - csapatversenyen mérik össze tudásukat.
A zsűri minden forduló eredményét korcsoportonként külön értékeli.
Az 1993-2003. között rendezett versenyek anyaga (kitűzött feladatok, megoldások, a versenyek nyertesei) megtalálható az Öveges Tanáregylet kiadásában megjelent kötetben:
„Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny 1993-2003”, Öveges könyvek sorozat 3. kötet, Bp. 2003.
A 2004.-2013 közötti versenyek ismertetője /feladatai/ megtalálható az Öveges Tanáregylet
honlapján: http://www.ovegesegylet.hu/versenyek

További versenyidőszakok