Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny 2018/2019

Verseny célja:

A verseny célja a tehetséges, szorgalmas és a fizika iránt érdeklődő diákok kiválasztása, motiválása, fejlesztése és előkészítése az országos, illetve nemzetközi versenyekre. A verseny alapvetően jelenség- és kísérlet centrikus. Hangsúlyozott célja az ország legkülönbözőbb katolikus iskoláiban működő szaktanárok tehetséggondozó munkájának segítése, a fizikatanítást segítő szakmai fórum biztosítása.

Felhívás szövege:

A verseny szakmai szervezését az Öveges József Tanáregylet tiszteletbeli tagjaiból, egyetemi oktatókból álló versenybizottság végzi.
A verseny időpontja: 2019. március 29-30. (péntek, szombat)

A versenyen való részvétel szándékát 2019. január 31.-ig a versenyt megrendező iskola szervezőtanárának, Dr. Víg Piroska tanárnőnek kell jelezni a Vig.Piroska [at] gek.szie.hucímen!

A verseny megrendezése komoly anyagi terhet jelent a vendéglátó iskoláknak, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a versenyzőktől étkezési- és szálláshozzájárulást kérünk.
A hozzájárulás összege versenyzőnként 2500 Ft.

A verseny lebonyolítása
A diákok három korcsoportban versenyeznek (kis-gimnazisták /13-14 év/, alsósok /15-16 év/,
felsősök /17-18 év/). Minden iskola korcsoportonként 2-2 tanulóval és kísérő szaktanárokkal képviseltetheti magát. A versenyre a kiírásban jelzett határidőig kell bejelentkezni az iskoláknak és megadni az iskola szervező tanárának nevét elérhetőségét, a  résztvevő diákok korcsoportját és létszámát. A jelentkezők visszaigazolást, és előzetes programot kapnak.
A verseny három, jellegében és tematikájában eltérő fordulóból áll:
I. Otthoni kísérleti csoportmunka:

A 13-14 éves és a 15-16 éves korcsoport otthoni mérési feladatot kap (korcsoportonként különbözőt), mely 2018. november 8-tól megtekinthető az Öveges József Tanáregylet és a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján
https://www.katped.hu/
www.ovegesegylet.hu  oldalon.
A kísérleti munkáról beszámoló dolgozatot 2019. március 15-ig postán kell beküldeni a következő postacímre:
Dr. Juhász András docens, ELTE Anyagfizikai Tanszék, 1518 Budapest Pf. 32. 
II. Egyéni, írásbeli feladatmegoldás:
Mindhárom  korcsoport  részvevőinek  (korcsoportonként  kitűzött)  feladatokat  kell  a  verseny helyszínén megoldani. A dolgozat elkészítésére 90 perc áll rendelkezésre.
III. Szóbeli forduló, csapatverseny
A két alsó korosztály diákjai a versenykiírásnak megfelelően szabadon választott, magukkal hozott kísérleteket állítanak össze, mutatnak be és értelmeznek. A kísérleti bemutató nyilvános.
A legnagyobbak nyilvános fizika "Ki mit tud?" - csapatversenyen mérik össze tudásukat. 
A zsűri minden forduló eredményét korcsoportonként külön értékeli.
A 2004.-2013 közötti versenyek ismertetője /feladatai/ megtalálható az Öveges József Tanáregylet honlapján: http://www.ovegesegylet.hu/versenyek

További versenyidőszakok