Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Célja:
a magyar nyelv ápolása,
a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése,
a helyesírás alaposabb elmélyítése,
a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása,
dr. Lotz János (1913-1973) világhírű nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington Díj kitüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési feladatok segítségével.
érvelési feladat: véleményformálás, indoklás a háttértudás mozgósításával,
megfigyelési képességek felhasználása,
a képi és verbális ismeretek összehangolása,
a pontos fogalomhasználat kialakítása, a szókincs fejlesztése,
a vázlatkészítés fortélyainak elsajátítása,
állítások valóságtartalmának vizsgálata,
tartalmi összefoglaló készítése,
alapvető logikai viszonyok feltárása indoklással (ok-okozati összefüggések),
a vizuális kommunikációs szerepek felismerése,
nyelvi kreativitás ösztönzése. 
Tudományterület:
Verseny nyelve:
Kapcsolati adatok:
Szervező: Lenczné Vrbovszki Judit
lotzverseny [at] gmail.com
iskversenyek [at] gmail.com
+36/74/451-719
+36/20/824-6965
A verseny hivatalos honlapja: