Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2014/2015

Nevezési határidő:
2014. november 18. 00:00
Verseny célja:

A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. Lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat.

Nevezés módja:
A belépés a tavalyi ötjegyű kódszámmal és jelszóval történik.
Amennyiben a kódszám és a jelszó nem áll rendelkezésre, akkor ezeket e-mailben történt kérésre megküldjük.
A nevezés folyamatosan történhet, a nevezési határidőig azon minden módosítás megengedett. Kérjük, hogy a szerver túlterhelésének elkerülése érdekében ne halasszák az utolsó napokra a nevezést! Nevezéskor az iskola típusát (általános iskola, nyolcosztályos, hatosztályos, négyosztályos gimnázium vagy szakközépiskola) meg kell adni. Ha több típust is megjelöltek, akkor minden tanuló rögzítésekor meg kell adni a tanuló neve mellett azt az iskolatípust, amilyen képzésben a tanuló részt vesz.
Az iskolák tanulóik ülésrendjét 2015. február 10-től nézhetik meg a www.mategye.hu honlapon.
A versenyző tanulók feltétlenül ellenőrizzék a verseny megkezdése előtt, hogy évfolyamuknak megfelelő feladatlapot kaptak-e. Ennek elmulasztása esetén a verseny megkezdése után reklamációt nem fogadunk el.
Díj jellege:
oklevél
Díjazás leírása:

Az 1. forduló díjazása: Általános iskolai kategória: A benevezett létszámtól függően egyéniben megyénként/körzetenként 1000 fő alatti nevező esetén évfolyamonként a verseny első hat helyezettje, 1000-1500 fő nevező esetén az első tíz helyezettje, 1500-2000 fő nevező esetén az első tizenöt helyezettje, 2000 fő feletti nevező esetén az első húsz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. Gimnáziumi és szakközépiskolai kategória: A benevezett létszámtól függően egyéniben megyénként/körzetenként 100 fő alatti nevező esetén évfolyamonként a verseny első helyezettje, 100-250 fő nevező esetén az első három helyezettje, 250-500 fő nevező esetén az első hat helyezettje, 500 fő feletti nevező esetén az első tíz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. (A létszámok kategóriánként külön értendők.) Minden olyan iskola legjobb helyezést elért versenyzője és a versenyző tanára oklevelet és tárgyjutalmat kap, amely legalább 10 tanulót indít a versenyen. Évfolyamonként és kategóriánként iskolák közötti 3 fős csapatversenyt is meghirdetünk. A sorrendet az iskola három legtöbb pontot elért tanulójának összpontszáma alapján állapítjuk meg. A csapatversenyben évfolyamonként és kategóriánként egy iskolából csak egy csapat eredményét vesszük figyelembe. Az általános iskolai kategóriában megyénként/körzetenként 1500 fő alatti nevező esetén a verseny első helyezett, 1500-2000 fő nevező esetén a verseny első két helyezett, 2000 fő feletti nevező esetén a verseny első három helyezett csapata oklevelet, csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak. A gimnáziumi és szakközépiskolai kategóriában évfolyamonként és kategóriánként megyénként/körzetenként 100 fő feletti nevező esetén a verseny első helyezett csapata oklevelet, csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak. Minden megye és körzet legeredményesebb általános iskolája, minden régió legeredményesebb nyolcosztályos, hatosztályos és négyosztályos gimnáziuma valamint a legeredményesebb szakközépiskolája ván-dorserleget kap. A versenyen legeredményesebben szereplő tanulók tanárait is tárgyjutalomban részesítjük. (Külföldiek díjazását a külföldi területi szervezők biztosítják.) Az egyéni versenyben legeredményesebben szereplő tanulókat meghívjuk az országos döntőre. Az általános iskolai kategóriában minden területről évfolyamonként 200 indulóig 1 versenyző, 400 indulóig 2 versenyző, 400 feletti induló esetén 3 versenyző jut be. A gimnáziumi és szakközépiskolai kategóriában minden területről évfolyamonként, kategóriánként 50 indulóig 0 versenyző, 150 indulóig 1 versenyző, 150 feletti induló esetén 2 versenyző jut be. Rajtuk kívül az országos eredmények összehasonlítása alapján is meghívunk versenyzőket. A döntő díjazása: Az általános iskolai kategória egyéni versenyének évfolyamonkénti első húsz helyezettje, a gimnáziumi kategória évfolyamonkénti első tíz helyezettje, a szakközépiskolai kategória évfolyamonkénti első hat helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. A versenyen legeredményesebben szereplő tanulók tanárait is tárgyjutalomban részesítjük. Az 1. fordulóban az iskola csapatainak pontszámait összeadva a legtöbb pontot elért budapesti és vidéki általános iskola tárgyjutalmat kap. A legtöbb pontot elért budapesti és vidéki általános iskola, nyolcosztályos, hatosztályos négyosztályos gimnázium és szakközépiskola vándorserleg díjazásban részesül.

Felhívás szövege:
A verseny szabályai: A versenyen a feladatok megoldására a 2-4. osztályos tanulóknak 60 perc (25 feladat), az 5-6. osztályos tanulóknak 75 perc (25 feladat), a 7-12. osztályos tanulóknak 90 perc (30 feladat) áll rendelkezésükre. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz (A, B, C, D és E) található, amelyek közül pontosan egy a helyes. A kódlapon a feladatok sorszáma melletti öt négyzet közül a helyes válasz betűjelének megfelelő négyzetbe ×-et kell sötétkék vagy fekete tollal, jól láthatóan beírni, a többi négy négyzetet pedig üresen kell hagyni. Amennyiben a többi négy négyzet nem teljesen üres (valamelyikben tollal vagy ceruzával írt betű, szám vagy bármilyen jelkezdemény szerepel) a feladatra adott válasz rossz válasznak számít. Radír, javító festék vagy hibajavító toll használata esetén a feladatra adott válasz szintén rossz válasznak számít. Ha valaki egy feladatra nem ad választ, az nem számít rossz megoldásnak. Ebben az esetben a kódlapon a feladat sorszáma melletti négyzeteket üresen kell hagyni. A kódlapot jól láthatóan, sötétkék vagy fekete tollal kell kitölteni, mert más színeket, halványan, vékonyan és kis jelekkel kitöltött
kódlap jeleit a leolvasó rendszer nem érzékeli. Halvány, vékony és kis jelekkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A feladatok megoldásának időtartama nem számít bele a verseny értékelésébe. A versenyen íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható. Számolni a feladatlap mellé kiadott üres lapokon lehet. A verseny végén csak a megoldásokat tartalmazó kódlapot kell beadni. A pontozás a 4· H−R+F képlettel történik, ahol H a helyes, R a rossz válaszok, F a kitűzött feladatok számát jelenti.
További versenyidőszakok