Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

XII. Országos Dráma Tanulmányi Verseny 2019/2020

Nevezési határidő:
2020. január 20. 00:00
Verseny célja:

Az Országos Dráma Tanulmányi Verseny célja a hazánkban élő 9-10. évfolyamos diákok számára egy olyan 3 fordulós verseny lebonyolítása, amelyek során egy-egy téma kapcsán elmélyíthetik tudásukat a színház- és drámatörténetben, reflektálhatnak az aktuális színházi életre és alkotó tevékenységet végezhetnek ismert és elismert szakmai zsűri irányításával.

Az eredményhirdetés várható időpontja:
2020. május 9. 00:00
Nevezés módja:

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): e-mailben 2020. január 20-ig a odtv20 [at] gmail.com küldött jelentkezési lappal (melyben a jelentkező iskola neve, címe, a diákok neve, évfolyama és a felkészítő tanár elérhetőségei szerepelnek), illetve postai úton a 1085 Horánszky utca 11. címre.
A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap): Theatrum Scholae Alapítvány: 1085 Horánszky utca 11.,
odtv20 [at] gmail.com, Telepyné Knuth Barbara: 06-30-269-6844

Díj jellege:
DVD, könyvjutalom, Színházjegy
Díjazás leírása:

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az első fordulón legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetőséget arra, hogy benyújthassa
pályamunkáját. Közülük a legjobb 20 diák vehet részt a döntőben.
Az eredmények közzétételének módja:
Minden iskola levélben értesül a tanulók eredményeiről, valamint közzé is tesszük azt a
www.kimi.hu-n.

 

Hatókör:
külhoni magyarok számára nyitott
Felkészülést segítő anyagok a verseny honlapján:
Ajánlott irodalom:

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Első forduló
A verseny témája az antik görög dráma és színház.
A verseny anyaga az alábbi drámákból, írásokból, filmrészletből tevődik össze:
Aiszkhülosz: Heten Thébai ellen (fordította Tordai Éva), Bolonyai Gábor bevezetésével
http://szinhaz.net/wp-content/uploads/2016/03/Aiszkhülosz-Heten-Thébai-ellen.pdf
Szophoklész: Oidipusz király (fordította Karsai György és Térey János)
http://old.szinhaz.net/pdf/drama/2010_11_drama.pdf
Szophoklész: Antigoné (fordította Trencsényi-Waldapfel Imre)
https://mek.oszk.hu/00500/00501/00501.pdf
Miro Gavran: Kreón Antigonéja (A fordító, Varga Iván előszavával)
szinhaz.net/wp-content/uploads/2019/01/Miro-Gavran_Kreon-Antigoneja_KreontovaAntigona_HU.pdf
Ajánlott irodalom:
ARISZTOTELÉSZ: Poétika IV.; V.; VI; XII.fejezet (Sarkady János fordítása). In: Poétikák. Európa
Könyvkiadó, Budapest 2007. 9─17., 24─25.oldal
A görög színház. TÓBIÁS Tímea írása
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/a-gorog-szinhaz
KARSAI György: Oidipusz és Kreón
https://epa.oszk.hu/01000/01050/00084/pdf/holmi_22_12_2010_1541-1558.pdf
Görög mitológia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Görög_mitológia
A Youtube-on:
Madách Színház Oidipusz király előadása, 1973, rendezte: Ádám Ottó
https://www.youtube.com/watch?v=PE5PMG7uDrM&t=1494s
19:54─31:00 percig (Oidipusz és Teiresziasz párbeszéde)
Antigoné a Győri Balettnél, 2018. március 9.
https://www.youtube.com/watch?v=ktsap2L0eVc

Felhívás szövege:

VERSENYKIÍRÁS A 2019/2020-as TANÉVRE
A verseny meghirdetője: Theatrum Scholae Alapítvány
A verseny pedagógiai célja: A verseny az általános humán műveltség fejlesztését, a magyar és egyetemes kultúra és a művészetek – ezen belül a fiatalok érdeklődését nagymértékben lekötő művészeti ág, a színház területének megismerését tűzi ki célul. A verseny feladata színháznak, mint teremtő értéknek bemutatása, a művészetek komplexitásának megismertetése, az irodalmi, művészeti nevelés, az anyanyelvi, kommunikációs és zenei nevelés valamint a színházi kultúra fejlesztése.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9.-10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola
A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen részt vehet minden magyarországi középfokú oktatási intézmény, illetve a határontúli magyar tanítási nyelvű intézmények 9-10. évfolyamos tanulója, aki a megadott határidőre kitöltve visszaküldi a jelentkezési lapot.
A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs
A verseny jellege: három fordulós verseny, egyéni elméleti feladatokkal
Fordulói:
1. forduló – 180 perces írásbeli feladatlap kitöltése a helyi intézményben, Budapesten központilag
2. pályamunka – a kiírásban meghatározott írásbeli vagy gyakorlati pályamunka beküldése a legtöbb pontszámot elérő 50 tanulótól
3. döntő – 3 fordulós országos döntő Budapesten – a legtöbb pontot elért 20 tanuló részére
Időpontok:
I. forduló: 2020. február 6. csütörtök, 14.00
II. forduló beadási határideje: 2020. március 27.
III. forduló: 2020. május 9. szombat Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest
 

További versenyidőszakok