Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékverseny 2015/2016

Nevezési határidő:
2016. március 10. 00:00
Verseny célja:

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ebben az évben ismét megrendezzük iskolánkban a Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékversenyt felső tagozatos tanulók számára. Célunk, hogy a versenyben résztvevő diákoknál erősíthessük a matematika, a természetismeret, a földrajz és a biológia iránti elköteleződésüket.

Az eredményhirdetés várható időpontja:
2016. május 4. 14:30
Nevezés módja:

Az iskolákból évfolyamonként max. 5 fő tanuló nevezését várjuk. A versenyen egyénileg és csapatban értékeljük a tanulókat. A csapatversenyben iskolánként a legjobb teljesítményt elért 3 tanuló eredményét összegezzük. 

A szervezők elérhetősége: aranyj [at] keszeiskola.hu

Kérjük a jelentkezési lap kitöltését és visszaküldését. 

Kérjük, hogy a nevezési díjat (900 Ft/fő) az OTP-nél vezetett 11732002-20337722 számú alapítványi számlaszámra legyenek szívesek befizetni, és a pontos névsort a fenti határidőig (2016. március 10-ig) legyenek szívesek elküldeni az igazoló szelvény fénymásolatával együtt.

A versenyre jelentkezés határidejét legyenek szívesek betartani.

Díj jellege:
oklevél, serleg, tárgyjutalom
Díjazás leírása:

A versenyzők és csapatok oklevelet, a díjazottak ajándékot is kapnak.

Az Arany János Általános Iskola 2010-ben egy vándorserleget alapított, amellyel azt az iskolát szeretnénk jutalmazni minden évben, amelynek diákjai - a házigazda iskolát kivéve – a legeredményesebben szerepeltek az egyéni versenyben.  

Felhívás szövege:

A verseny meghirdetője: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

A verseny során az adott évfolyamokon tanított természettudományos tantárgyakból komplex feladatlap kitöltése a feladat. 

/6 – 8. osztályokban számítástechnikai totó is./ 

A verseny témakörei:

5-8. osztály: Matematika

 • Logikai feladatok és a tananyagban szereplő számolási feladatok   

5. osztály: Természetismeret

 • Élet a kertben – Az őszi kert
 • Anyagok és változások a környezetünkben
 • Állatok a házban és a ház körül
 • Tájékozódás a térképen és a természetben

6. osztály: Természetismeret                                                   

 • Az erdő életközössége                                     
 • Kölcsönhatások; Az energia                                                         
 • A természet erői
 • A Föld bolygó
 • Hazai tájakon

7. osztály: Biológia

 • A forró éghajlati övezet élővilága
 • A mérsékelt éghajlati övezet élővilága
 • A hideg éghajlati övezet, a hegyvidék és a tenger élővilága
 • Az élőlények környezete és az életközösségek

7. osztály: Földrajz

 • A földfelszín változásai
 • Gazdasági ismeretek
 • Afrika
 • Ausztrália és Óceánia, Sarkvidékek
 • Amerika
 • Ázsia

7. osztály: Fizika

 • Mechanika-testek mozgása, sűrűség, erő, nyomás

7. osztály: Kémia

 • Kémiai alapismeretek, kémiai jelölések (mindennapi anyagaink ismerete)
 • Tömegszázalék számítás
 • Atomok és elemek, atomszerkezet, elektronszerkezet, periódusos rendszer ismerete

8. osztály: Biológia

 • Az emberi test felépítése
 • A bőr és a mozgásrendszer
 • A szervezet anyagforgalma
 • Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés

8. osztály: Földrajz

 • Közép- Európa országai
 • Hazánk a Kárpát-medencében
 • Fejlődésünk társadalmi alapjai
 • Hazai tájakon

8. osztály: Fizika

 • Haladó mozgások
 • Energiaváltozások, munka, hőmennyiség
 • Ohm törvénye

8. osztály: Kémia

 • Nemfémes anyagok és tulajdonságaik, kémiai reakcióegyenletek felírása
 • Kémiai számítások
További versenyidőszakok