Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Országos történelem verseny 2014/2015

Nevezési határidő:
2014. november 14. 00:00
Verseny célja:

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

Az eredményhirdetés várható időpontja:
2015. április 18. 00:00
Nevezés módja:

A versenyre a területileg illetékes megyei pedagógiai intézeteknél, Budapesten a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnál kell nevezni írásban az induló létszám, a nevező iskola postai és elektronikus címe megjelölésével 2014. november 14-ig. A megyei versenyfelelős a létszámot 2014. november 25-ig megküldi az NymE RPSzKK-hoz.

Díj jellege:
könyvjutalom
Díjazás leírása:

Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

Hatókör:
magyarországi
Ajánlott irodalom:

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Európa története (476-tól) és Magyarország története 900-tól 1301-ig

Az iskolai fordulóra: a forgalomban lévő általános iskolai tankönyvek, atlaszok, különös tekintettel a Nemzedékek Tudása (Nemzeti) Tankönyvkiadó, az Apáczai valamint a Mozaik Kiadó 6. osztályos (NAT 2007-es) történelemkönyveinek megfelelő fejezeteire.

A megyei fordulóra: Az iskolai forduló anyaga és Csorba Csaba: Árpád örökében. Szent Istvántól III. Andrásig. Bp. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó, 1996. Új Képes Történelem. 6-13.o., 16-19.o., 22-31.o., 34-35.o., 48-49.o., 58-61.o., 70-79.o., 82-83.o., 88-91.o.

Az országos döntőre: Csorba Csaba: „Árpád jöve magyar néppel”. A magyarság őstörténete és a honfoglalás. Bp. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó, 1996. Új Képes Történelem. 44- 49.o., 52-71.o., 86-91.o. Csorba Csaba: Árpád örökében. Szent Istvántól III. Andrásig. Bp. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó, 1996. 6-94. p. Új Képes Történelem.

További versenyidőszakok