Menü megnyitása

Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2019/2020: Az Árpád-kor története

Nevezési határidő:
2019. december 17.
Verseny célja:

A verseny célja tanulók történelmi és művelődéstörténeti ismereteinek bővítése, kreativitásuk, helyzet- felismerő képességük fejlesztése, informatikai eszközök - számítógép, internet - konstruktív alkalmazása, önálló munkára és csapatmunkára nevelés.

Nevezés módja:

Nevezni lehet levélben, faxon, e-mailben a mellékelt, illetve a honlapon megtalálható nevezési lap kitöltésével / azaz a csapatnév, a csapattagok, és felkészítő tanár nevének, illetve az iskola nevének, címének és e-mail címének pontos megjelölésével.

Érdeklődni lehet az iskola titkárságán ill. a megadott e-mail címen.

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1.

Tel/fax: 52/ 534-189 e-mail: benedek.tortenelemvetelkedo [at] gmail.com vagy iskola [at] benedek-debr.sulinet.hu

Díj jellege:
emléklap, könyvjutalom, oklevél, tárgyjutalom
Díjazás leírása:

Valamennyi benevezett csapat emléklapot kap. A mindkét fordulót megoldó csapatok oklevélben, a döntő résztvevői értékes könyv, informatikai eszköz/ írószer csomagban részesülnek. A kreatív feladatok legjobbjai különdíjakban részesülnek, (DVD, CD, könyv, írószerek, stb.) amelyeket postán küldünk el.

Ajánlott irodalom:
 • 5. osztályos történelem tankönyvek adott témakörei
 • Csorba Csaba: Árpád örökében - Új képes történelem / Könyvklub - Helikon
 • Hegedűs Géza: Korona és kard - Képes történelem / Móra K. 1975.
 • A magyarok krónikája / Glatz Ferenc szerk. /Officina Nova 1996.
 • Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Móra, 1997.
 • Benedek István: Rendületlenül (A hazaszeretet versei) /Officina Nova 1990
 • Internet: rubicon.hu és mult-kor.hu - cikkek a korról
 • MTV Videotár: /vagy DVD/ Magyarország története c. filmsorozat 2-6. részei

/Az összefoglaló művek adott korszakra vonatkozó fejezeteit vesszük. Fordulónként megadjuk a feladatlapok elkészítéséhez használt művek jegyzékét./

Felhívás szövege:

A verseny meghirdetője: Debreceni Benedek Elek Általános Iskola
Debrecen, Bocskai tér 1.


A vetélkedő témája: Hazánk története a X-XIII. században, a honfoglalás, az államalapítás, I. István király tevékenysége, trónviszályok, a feudalizmus megszilárdulása, az Árpád-házi uralkodók szerepe hazánk történelmében.

Az előző évek hagyományait folytatva komplex történelem és műveltségi vetélkedő keretében elevenítjük fel a honfoglalás, majd a magyar államalapítás folyamatát, körülményeit, a feudális államszervezet kialakítását és megszilárdítását. Felidézzük az Árpád-kori Magyarország kiemelkedő személyiségeinek tevékenységét, jelentős eseményeit, kultúrtörténeti emlékeit, illetve az Árpád-kor megjelenését a későbbi irodalmi, művészeti alkotásokban. A verseny célja a 13-14 éves tanulók történelmi ismereteinek bővítése, hazánk történetének elhelyezése az egyetemes történeti összefüggésekben, a feladatok által komplex gondolkodásuk gazdagítása és fejlesztése, magyarságtudatuk erősítése, nemzeti kulturális örökségünk megőrzése, tisztelete és ápolása.

Fordulók:

 • 1. forduló: 2019. december 17 - 2020. január 30.
 • 2. forduló: 2020. február 26 - április 1.

A csapatok sokszínű feladatsorokban, teszt-, esszé-, rejtvényes feladatok megoldásában, kreatív játékokban, krónikák, levelek írásában mérhetik össze tudásukat. Térképeken, tablókon mutatják be az adott korszak jelentős eseményeit, megismerhetik a korszak híres személyeinek életútját, a korabeli irodalom és művészetek legjelentősebb képviselőit és alkotásait.

 • 3. forduló: döntő: 2020. május 21.- Debrecen

A legeredményesebb 12 csapat részvételével kerül sor a döntőre, ahol írásbeli és szóbeli feladatokban kerül sor a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására. Kreativitást igénylő játékokban, rejtvényes feladatokban, híres személyek, művészeti alkotások felismerésében, szituációs játékokat előadva, egy napos program keretében versenyeznek a csapatok.

Versenyszabályzat:
A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az 1. feladatlapot minden benevező csapat megkapja. - Az 1. fordulóból a legalább 60 %-os teljesítményt elért csapatok juthatnak a 2. fordulóba. A két forduló során legtöbb pontot elért 12 csapat jut tovább a döntőbe.
 

További versenyidőszakok