Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Országos, angol nyelvű, földrajzi tanulmányi verseny 2014/2015

Nevezési határidő:
2014. november 9. 00:00
Verseny célja:

Ösztönözni a földrajz iránti érdeklődést, támogatni azon tanulókat, akik a társadalom- és/vagy természetföldrajz területén kiemelkedő ismeretekkel rendelkeznek, ezzel is hozzájárulva a földrajz presztízsének növeléséhez a középiskolások körében. A verseny további célkitűzése az International Geographic Union (IGU) által – 2012-től évente – megrendezésre kerülő Nemzetközi Földrajzi Olimpián (iGeo) résztvevő magyar csapat tagjainak kiválasztása.

Nevezés módja:
A verseny résztvevői:
Nevezhetnek mindazon középfokú oktatási intézményben tanuló diákok, akik 16-19 évesek és 2015. június 30-áig nem töltik be a 19. életévüket.
Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://hungeocontest.org oldalon a jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezéshez mellékelni szükséges a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást is. A hiányosan kitöltött vagy későn érkező nevezéseket nem áll módunkban elfogadni. A résztvevőket 2014. november 15-éig elektronikusan értesítjük a jelentkezés regisztrációjáról.
Nevezési díj: 3000 Ft/fő, amelyet a következő bankszámlára kérünk befizetni: Modern Geográfus Alapítvány, számlaszám: 50800111-11105570 Szigetvári Takarékszövetkezet, Pécs. Az átutalásnál a közlemények rovatba kérjük feltüntetni: HunGeoCon földrajzi verseny. Amennyiben intézményi átutalás történik, úgy a közlemények rovatban a jelentkező(k) nevének feltüntetése is szükséges. A verseny és a szakmai kommunikáció nyelve az angol.
Díjazás leírása:
A verseny díjazása:
Az első négy magyarországi helyezett képviselheti hazánkat az iGeo 2015-ös oroszországi rendezvényén. A döntőben a legjobb tíz eredményt elért tanuló és felkészítő tanára tárgyjutalomban részesül.
A versennyel kapcsolatos további információ: dr. Trócsányi András, Makkai Bernadett E-mail: geocomp [at] gamma.ttk.pte.hu
Hatókör:
nemzetközi
Ajánlott irodalom:

A forgalomban levő – nemzeti és angol nyelvű – középiskolai földrajzi tankönyvek, valamint a verseny honlapján megadott elektronikus hozzáférésű információs bázisok. Átfogó szakmai és nyelvi ismereteket ad közre: Hagett, P.: Geography. A Global Synthesis. 2001.

Felhívás szövege:
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete (PTE FI), a Magyar Földrajzi Társaság (MFT), a Modern Geográfus Alapítvány (MGA) a 2014/2015. tanévre meghirdeti az Angol nyelvű, földrajzi tanulmányi versenyt (Hungarian Geographical Contest). A rendezvény feletti szakmai felügyeletet a fenti szervezetek látják el, ők delegálnak tagokat a zsűribe is.
 
A verseny tartalma:
 
Az általános és középiskolákban feldolgozásra került tananyaghoz, illetve témákhoz, továbbá az aktuális, a földrajzhoz kapcsolódó események/összefüggések ismeretére alapulnak a kérdéskörök, mind a természet-, mind a társadalomföldrajz területéről. A verseny tematikájában leginkább a komplex földrajzi ismeretek és képességek alkalmazására épít. A versenyfeladatok 2014/2015-ben elsősorban az alábbi, kiemelt témakörökhöz kapcsolódnak, amelyek részben a nemzetközi megmérettetéshez (iGeo2015) is illeszkednek:
 
1. Éghajlat és klímaváltozás
2. Természeti veszélyforrások
3. Természeti erőforrások és hasznosításuk
4. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés
5. Földhasználat, tájhasznosítás
6. Agrárföldrajz, élelmezési problémák
7. Népesség, népességváltozás
8. Gazdaságföldrajz, globalizáció
9. Területfejlesztés és területi egyenlőtlenségek
10. Urbanisztika, várostervezés, -rehabilitáció, -rekonstrukció
11. Turizmus
12. Kulturális földrajz/regionális identitás
13. Fejlődő világ
14. Újonnan iparosodó országok (NIC, BRICS)
További versenyidőszakok