Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 2015/2016

Nevezési határidő:
2015. november 6. 00:00
Verseny célja:

Harminckilenc évvel ezelőtt a Győr-Moson-Sopron megyei kezdeményezők körültekintő bölcsességgel döntöttek, amikor A biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi versenyt Kitaibel Pál nevében hirdették meg. A mostoha körülmények között dolgozó polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú kultúráját tárta fel, sikeresen igyekezett annak megismertetését, megbecsülését európai rangra emelni. Kiemelkedő érdeme, hogy a tanulók és tanárok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével – széleskörű kapcsolatokra, folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi, a szomszédos országok magyar anyanyelvű középiskolásainak bekapcsolásával. 

Nevezés módja:

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Amennyiben a tanuló nyelvi előkészítősként nem indult a versenyben, akkor 11. évfolyamos tanulóként is indulhat. Egy tanuló legfeljebb két alkalommal (korcsoportban) vehet részt a versenyen. A versenyen való részvétel kizáró oka az eltérő iskola és korcsoportba tartozás.

A tanulók a versenyre 2015. november 06-ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy az igazgatónál. Az iskolai selejtezőt a szaktanár kérdéssor alapján kell lebonyolítani.

Az iskolai fordulóról a megyei/fővárosi fordulóra az érintett megyei/fővárosi versenyfelelősnek kell beküldeni azt a névsort, amely a tanulók nevét, kategóriáját és a felkészítő tanáraik nevét tartalmazza 2016. február 5-ig. A megyei/fővárosi fordulóra nincsen nevezési korlát. A felterjesztés az iskola szaktanára és/vagy szakmai munkaközösségének döntése alapján történik.

A versenyfelelősök a megyei/fővárosi fordulóba benevezett kategória/tanuló létszámot megküldik a verseny kiírójának e-mail info [at] kitaibelverseny.hu címére 2016. február 12-ig.

Az országos döntőre a megyei/fővárosi forduló eredményei alapján a megyei/fővárosi pedagógiai intézetek versenyfelelősei (vagy a szomszédos országokban a versenyfelelősök) terjesztik fel a továbbjutókat 2016. március 16-ig (iskola neve, postai és e-mail címe, tanuló és felkészítő tanár neve) a kiíró központi e-mail címére info [at] kitaibelverseny.hu. Számuk megyénként és évfolyamonként a gimnáziumokból 2-2 (Budapestről 5-5) szakközépiskolákból megyénként és évfolyamonként 1-1 (Budapestről (2-2) fő. Az iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők. 

Az országos versenyfelelős 2016. március 27-ig küldi ki e-mailon az országos fordulóhoz a versenyzőknek és tanáraiknak a regisztrációs űrlapot, melynek visszaküldési határideje 2016. április 8. A sikeres regisztrációt követően az országos versenyfelelős visszajelzést küld és egyben megküldi a mosonmagyaróvári országos döntő részletes programját.

Nevezési díj: az iskolai és a megyei/fővárosi fordulón nincs

 

Ajánlott irodalom:

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit, a TermészetBúvár valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani. Mindkét lap folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek listája a verseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk védett területei és fajok) vonatkozó kérdések.

A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a kidolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről - maximális 5 perces időtartamú - kiselőadásban számolnak be. Az előadás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom - egyéni munka, teljesség, szerkesztő és kifejezőkészség, szemléltetés. A szemléltetés megvalósítható természetes minta, prezentáció (Microsoft Office és Open Office*.ppt, *.pptx, prezi /az utóbbi esetben csak a lejátszó szoftvert a tanuló biztosítja/ formájában. A döntőben minden tanulónak meg kell oldania fajismereti - diaképes feladatot (38 faj), valamint egy tesztkérdésekből álló feladatlapot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatározott részéből. A fajismereti feladatok megoldását segítő teljes lista a Szervezőbizottság, illetve a TermészetBúvár honlapján található. A helyezések végső sorrendje a szóbeli döntőben 8-8 gimnáziumi és 5-5 szakközépiskolai tanuló között dől el. A versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselőadást bemutató poszterek versenyét, jutalmazva a legjobbakat, ez azonban független a verseny pontozásától. A versenyfeladatok és a versenykiírás a verseny honlapján http://www.kitaibelverseny.hu

A kiselőadásokra való felkészüléshez a szaktanárokon kívül a környezet-, és a természetvédelem munkatársai, valamint különböző intézmények (pl. múzeumok, állat- és növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei is adhatnak segítséget. Jól hasznosíthatók a meghirdető lapok korábbi írásai, a környezet-, és természetvédelem alapfogalmait és országos állapotát bemutató szakkönyvek.

További versenyidőszakok