Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Itthon otthon vagy - országos földrajzverseny 2014/2015

Nevezési határidő:
2014. december 5.
Verseny célja:

A földrajzi ismeretek és képességek elmélyítésén keresztül elősegíti a Földünk-környezetünk műveltségi területen megfogalmazott nevelési-oktatási célok megvalósítását. A verseny középpontjában a műveltségterület által felölelt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, a környezetünkben való eligazodás áll. Emellett megjelennek napjaink aktuális eseményei, természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatai is.

Nevezés módja:
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
a 7-10. évfolyamon tanuló általános és középiskolai tanulók azok a tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre elküldi az Eötvös József Gimnázium és Kollégium postacímére akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést a verseny döntőjében azok a tanulók vesznek részt, akiket az első két fordulón elért eredményeik alapján a versenybizottság meghív. Nevezési díj: 1500 Ft/tanuló
A nevezés a csak a számlakérő lap és a jelentkezési lap együttes megküldésével érvényes. Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. Fax: 34/587-560 E-mail: barnakatalin [at] gmail.com A nevezési díjat az alábbi bankszámlaszámra kell befizetni: Eötvös József Gimnázium és Kollégium 11600006-00000000-29841136 Kérjük, a nevezési díjat csak a számla kézhezvétele után utalják!
Ajánlott irodalom:

A verseny anyaga az általános és középiskolai kerettantervek tartalmára épül, figyelembe véve az adott évfolyam tananyagát, emellett kiegészül napjaink aktuális földrajzi vonatkozású természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti eseményeivel, folyamataival.

További versenyidőszakok