Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Herba Medica Tanulmányi Verseny 2021/2022

Nevezési határidő:
2021. november 4. 00:00
Verseny célja:

A verseny lehetőséget teremt a multidiszciplináris szemléletű, komplex természettudományos ismeretek alkalmazására. Célja a gyógynövények, a növénykémia, az orvos- és gyógyszerésztudomány népszerűsítése mellett a versenyzők természettudományos kompetenciáinak és készségeinek, valamint egészségtudatos szemléletének fejlesztése.

Nevezés módja:

A jelentkezőknek regisztrálni kell a http://www.pharmacognosy.hu/index.php/hu/ver seny/regisztracio honlapon.
Az adatvédelmi szabályozás (GDPR) alapján tanárok regisztrálják a versenyzőket. A tanároknak rendelkezniük kell a szülői jogot gyakorlók által adott adatkezelési joggal.
A szóbeli döntőbe jutott tanulók és felkészítő tanáraik neve nyilvános. A döntőről médiaanyag készül, amelyet a SZTE Farmakognóziai Intézet és a Szegedi Tudományegyetem honlapján közzéteszünk.
A versenyen való regisztráció és részvétel ingyenes. A döntő idejére ebédet és szükség esetén szállást biztosítunk.

Nevezési lap:
Díj jellege:
emléklap, könyvjutalom
Díjazás leírása:

Minden résztvevő emléklapot kap. A szóbeli döntő résztvevői könyvjutalomban részesülnek. Az 1-3. helyezetteket értékes ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

Felhívás szövege:

A verseny két levelező fordulóból és egy szóbeli döntőből áll. A regisztrált versenyzők e-mailben értesítést kapnak a közzétett feladatsorokról. Az értesítés tartalmazza a feladat benyújtására szolgáló elektronikus űrlap elérhetőségét. A két levelező fordulóban legjobb eredményt elért versenyzők meghívást kapnak a szóbeli döntőre, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztu- dományi Karán (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) rendezünk meg.

A feladatok jellege:

A feladatok alapvetően a magyarországi biológia és kémia érettségi követelményrendszerre épülnek, továbbá a verseny középiskolás korú tanulóktól elvárható, önálló ismeretszerzést és kutatómunkát is igényel.

Az írásbeli forduló feladatlapjainak jellemzői:
• a feladatokat online űrlapon kell benyújtani az e-mailben kiküldött linken
• egy fordulóban 100 pontot lehet elérni
• a feladatok típusa

  • teszt (egyszerű választás, többszörös választás)
  • komplex feladat (szövegértés, ábraelemzés, kísérletelemzés)
  • számolási feladat (a számolás részletes levezetését befényképezve vagy szkennelve az elektronikus űrlapon mellékelni kell)
  • önálló kutatáson, ismeretszerzésen alapuló alkotás (kísérlet és annak dokumentálása, cikkrecenzió)

A szóbeli forduló feladatainak jellemzői:
• Egyszerű laboratóriumi feladatok előre kiadott tematika alapján (egyszerű laboratóriumi feladatok elvégzése a laboratóriumi feladat tapasztalatainak rögzítése és értelmezése (rövid szöveges válaszadás, egyszerű számolási feladatok elvégzése)
• Előadás

  • az előre kiadott választható témakörök közül egy téma feldolgozása és előadása 10 percben (ajánlott irodalom minden témához a honlapon elérhető lesz)
  • szemléltetőeszköz készítése (poszter, számítógépes prezentáció vagy egyéb kreatív megoldás)
  • az előadáshoz kapcsolódó rövid kérdések megválaszolása.
További versenyidőszakok