Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Dr. Szabó Miklós országos szövegértési verseny 2015/2016

Nevezési határidő:
2016. január 8. 00:00
Verseny célja:

Tantárgyközi verseny, minden tanévben más és más, Kiskunhalashoz kötődő, de országos jelentőségű személy életműve szolgáltatja a témát. Kiemelt szerepe van az anyanyelvi, digitális és természettudományos tudásnak, de a felnőtt létet előkészítő attitűdöknek is. Kapcsolódási pont a tehetséggondozásban a feladatok gyakorlatközelisége, a használható tudás erősítése.

Megszilárdítani a diákok kommunikációs kompetenciáját; a tantárgyi tananyagba szorosan nem illeszthető helytörténeti, művelődéstörténeti tudáselemek feltárásával erősíteni a diákok ön- és világismeretét.

Nevezés módja:

Az iskola küldi el a nevezést a gimnázium honlapján és a verseny weboldalán is megtalálható online jelentkezési lapon. 

A versenyen azok a diákok indulhatnak, akik magyarországi általános vagy középiskolában jogviszonnyal rendelkeznek, és a versenykiírás tanévében hetedik vagy nyolcadik évfolyamon tanulnak. A verseny döntőjében – a szervező iskola jogán is – részt vehet a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium egy hetedik és egy nyolcadik évfolyamos diákja. A diákoknak a versenyre a saját iskolájukban kell jelentkezniük. A jelentkezést az iskola juttatja el az – interneten megjelentetett – jelentkezési lapon a Bibó István Gimnázium címére; minden tanévben legkésőbb január 10-ig,  szovegertesi [at] gmail.com emailcímre.

A jelentkeztető iskola felelős azért, hogy az adatok pontosak legyenek. Az adatszolgáltatással az iskola az első fordulós feladatokat is megrendeli.

A versenyen való részvétel a diákok számára valamennyi fordulóban ingyenes. A diákok, kísérőtanárok döntőre utaztatásáról a küldő intézmény gondoskodik.

Nevezési lap:
Díj jellege:
emléklap, oklevél, tárgyjutalom
Díjazás leírása:

 

 

A versenyzők döntőben elért helyezéséről a versenybizottság oklevelet, a részvételről emléklapot állít ki; az 1–3. helyezést elért versenyzők tárgyjutalmat is kapnak. A legjobb bibós eredményt elért döntős versenyző a névadó családjának különdíját kapja. A kategóriánkénti legjobb teljesítményt elérő diákot és a legjobb felkészítő iskolát is jutalmazza a versenybizottság. A döntő helyezettjeinek a nevét, évfolyamát, iskolájának nevét, székhelyét és a felkészítő tanárok nevét a Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium a verseny honlapján közzéteszi. A verseny médiában való megjelenéséről a versenybizottság gondoskodik.

Felhívás szövege:

A 2015–2016-os tanévben a dr. Szabó Miklós országos szövegértési verseny témája Latabár Endre színész. Latabár Endre 1811-ben 
született Kiskunhalason. 

A verseny szakmai támogatója az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, valamint a Magyar Lapkiadók Egyesülete.
A versenyfelhívást a Modern Iskola is, a Magyar Géniusz Portál is közzéteszi. 
A verseny e-mail címe: szovegertesi [at] gmail.com.

A verseny szabályai: 

http://www.vhildi.hu/images/media/szovert_szabalyzat_2015.pdf

A verseny témája: 

Kiskunhalashoz kapcsolódó, országosan ismert személyiség tevékenységével a nemzeti kultúra értékeinek, az egyetemes kultúrában elfoglalt helyének megismerése 

A verseny feladatai: 

A változatos feladattípusok elősegítik, hogy a diákok önismerete szilárdabbá váljék. A gondolkodtató versenyrészek (a digitális és nyomtatott ismerethordozók tanulmányozásával, az idegen nyelv használatá- val) önálló tanulásra ösztönöznek, mozgósítják a tanulók előzetes tudását. A verseny kialakít a diákokban olyan magatartásmódokat, amelyek – a felelősen dönteni tudás képességével – felkészítenek a felnőtt lét szerepeire.

További versenyidőszakok