Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Klauzál Gábor Tehetséggondzó Történelemverseny

A verseny hivatalos elnevezése:
Klauzál Történelemverseny
Célja:

A verseny célja, hogy a diákok számára lehetőséget biztosítson történelmi ismereteik elmélyítésére, fontos képességeik és a versengés mint készség fejlesztésére. A csapatverseny az egyéni képességek és készségek mellett kiemelt területként kezeli az ún. lágy készségek (kommunikáció, együttműködés, kreativitás) fejlesztését. A verseny fontos feladatának tekinti a regionális, nemzeti és európai identitástudat erősítését, miközben tekintettel van versenyen induló diákok életkori sajátosságaira is.

Alapítás éve:
2021
Tudományterület:
Verseny nyelve:
Szervező intézmény: