Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Katolikus Iskolák Országos Takáts Sándor Történelmi Versenye

Célja:

A történelem iránti érdeklődés felkeltése, a tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik kibontakoztatása, fejlesztése. Kiemelt fejlesztési feladatok a történelem, társadalomismeret, honismeret, állampolgári ismeretek tantárgyhoz kapcsolódóan az anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség, az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a rendszerszemlélet, a problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás, valamint az ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése. A verseny folyamán az IKT eszközök aktív használatával fejleszthető a tanulók digitális kompetenciája.

Tudományterület:
Verseny nyelve:
Kapcsolati adatok:
titkarsag [at] sztmargitgimi.sulinet.hu
iskola [at] sztmargitgimi.sulinet.hu
+13810909
A verseny hivatalos honlapja: