Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny

A verseny hivatalos elnevezése:
Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny
Célja:

A környezettudatos életvitel igazi értékként való elfogadása, megélése és megtartása. A munka értékteremtő szerepének felismerése, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói magatartás szükségességének tudatosítása. Törekvés a háztartási munka célszerű szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására.

Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos tevékenységek során. A háztartási munka során a különböző munkatevékenységek azonosítása, felismerése. Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás fejlesztése. Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre.

A versenyre való felkészülés során a csapatok tagjai szerezzenek alaposabb ismereteket a családi életre nevelés elemeként a családi költségvetés készítéséről, a családon belüli munkamegosztásról, a takarékos, a hulladékok keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokásokról.

Tudományterület:
Verseny nyelve: