Menü megnyitása

Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékverseny 2016/2017

Nevezési határidő:
2017. március 13.
Verseny célja:

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ebben az évben ismét megrendezzük iskolánkban a Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékversenyt felső tagozatos tanulók számára. Célunk, hogy a versenyben résztvevő diákoknál erősíthessük a matematika, a természetismeret, a földrajz és a biológia iránti elköteleződésüket.

Az eredményhirdetés várható időpontja:
2017. május 3. 14:30
Nevezés módja:

Korcsoport: 5-8. osztály

Az iskolákból évfolyamonként max. 5 fő tanuló nevezését várjuk. A versenyen egyénileg és csapatban értékeljük a tanulókat. A csapatversenyben iskolánként a legjobb teljesítményt elért 3 tanuló eredményét összegezzük. Az Arany János Általános Iskola 2010-ben egy vándorserleget alapított, amellyel azt az iskolát szeretnénk jutalmazni minden évben, amelynek diákjai - a házigazda iskolát kivéve – a legeredményesebben szerepeltek az egyéni versenyben.

A szervezők elérhetősége: aranyj [at] keszeiskola.hu

Kérjük a mellékelt jelentkezési lap kitöltését és visszaküldését. 

Kérjük, hogy a nevezési díjat (900 Ft/fő) az OTP-nél vezetett 11732002-20337722 számú alapítványi számlaszámra legyenek szívesek befizetni, és a pontos névsort a fenti határidőig (2016. március 13-ig) legyenek szívesek elküldeni az igazoló szelvény fénymásolatával együtt.

 

 

Nevezési lap:
Felhívás szövege:

A verseny meghirdetője: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

A verseny során az adott évfolyamokon tanított természettudományos tantárgyakból komplex feladatlap kitöltése a feladat. /6 – 8. osztályokban számítástechnikai totó is./ A verseny időtartama 5. és 6. osztályosoknak 60 perc, 7. és 8. osztályosoknak 120 perc.

A verseny témakörei:

5-8. osztály: Matematika
Logikai feladatok és a tananyagban szereplő számolási feladatok   

5. osztály: Természetismeret

Élet a kertben – Az őszi kert

Anyagok és változások a környezetünkben

Állatok a házban és a ház körül

Tájékozódás a térképen és a természetben

6. osztály: Természetismeret                                                    

Az erdő életközössége                                     

A természet erői

Hazai tájakon

7. osztály: Biológia

A forró éghajlati övezet élővilága
A mérsékelt éghajlati övezet élővilága
A hideg éghajlati övezet, a hegyvidék és a tenger élővilága

Az élőlények környezete és az életközösségek

Földrajz

A földfelszín változásai

Gazdasági ismeretek

Óceánok és tengerek

Afrika

Ausztrália és Óceánia, Sarkvidékek

Amerika

Fizika

Mechanika-testek mozgása, sűrűség, erő, nyomás

Kémia

Kémiai alapismeretek, kémiai jelölések (mindennapi anyagaink ismerete)

Tömegszázalék számítás, atom felépítése

 

Periódusos rendszer ismerete

8. osztály: Biológia

Élőrendszerek - részekből az egész

Szépség, nő, egészség
A szervezet, anyag és energia fogalma
belső környezetünk állandósága
 
Földrajz
 

Közép-, Észak– és Dél-Európa

Kelet- és Közép-Európa

A Kárpát-medence vidék és hazánk természeti viszonyai

Fizika

Haladó mozgások

Energiaváltozások, munka, hőmennyiség

Ohm törvénye

Kémia

Kémiai reakciók jellemzése, reakcióegyenlet írás, számítás

Kémiai reakcióegyenletek felírása

Az anyag átalakításra kerül

Kémia a természetben, kémia a mindennapokban

 

A 7. és 8. osztályos versenyzők használhatnak számológépet. A kémiai feladatoknál nem használhatnak a tanulók saját periódusos rendszert.

A verseny eredményéről külön értesítést küldünk.

A versenyzők és csapatok oklevelet, a díjazottak ajándékot is kapnak.

További versenyidőszakok