Menü megnyitása

Országos Általános Iskolai Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 2017/2018

Nevezési határidő:
2018. január 8.
Verseny célja:
A verseny szervezésével a francia nyelv népszerűsítését, a francia nyelvet tanuló diákok személyiségfejlesztését, készség- és képességfejlesztését, a nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódást, valamint a kulcskompetenciák fejlesztését kívánjuk elősegíteni. Célunk a tanulók sikerélményhez juttatása, a tehetséges tanulók felkutatása és számukra versenylehetőség biztosítása. Szeretnénk elérni, hogy minél többen tanulják első vagy második idegen nyelvként a francia nyelvet.
Nevezés módja:

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Versenyt hirdet 5-6. évfolyamos tanulók részére a 2017/2018-as tanévre

A versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik:

- Magyarország oktatási intézményeinek 10-12 éves tanulói, (általános iskolák

5-6. osztályos tanulói, 8 osztályos gimnáziumokból az általános iskola 5-6. évfolyamának megfelelő osztályok tanulói)

- 6. életévük betöltése után 6 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt a célnyelv nyelvterületén,

- nem jártak célnyelvi tanítási nyelvű iskolába,

- nem anyanyelvük a célnyelv,

- egyik szülőjüknek sem anyanyelve a célnyelv.

Nevezési kategóriák:
I. kategória: 5. évfolyam
II. kategória: 6. évfolyam
 

Az 5. és 6. osztályos tanulók írásbeli versenyen vesznek részt, melynek célja, hogy a tanulók játékos feladatok megoldása során tapasztalatot szerezzenek a későbbi nyelvi versenyekhez. A versenyen legeredményesebben szereplő tanulók meghívást kapnak az eredményhirdetésre, ahol díjazásban részesülnek.

 

Nevezés módja: az iskola honlapjáról (www.eotvos.nye.hu) letölthető

                            nevezési lapon e-mailben

                            E-mail: eotvos.franciaverseny [at] gmail.com

                           

Nevezési díj: 1000 Ft/ fő.

Nevezési határidő: 2018. január 8. (hétfő)

A fizetés módja:
A nevezési lapon feltüntetett számlázási névre és címre a fizetendő nevezési díjakról számlát küldünk. A számla a benevezett létszám alapján kerül kiállításra.  A számla megérkezését követően a nevezési díjat kérjük a megadott számlaszámra átutalni. A befizetett nevezési díjat visszafizetni nem tudjuk. Ha valaki betegség vagy egyéb ok miatt nem tud részt venni a versenyen, akkor helyette az iskolából más tanuló indulhat. Az esetleges névváltozást a kitöltött feladatlapok visszaküldésekor kérjük jelezni.

Felhívás szövege:

A verseny feladatlapjainak megküldése az iskolákba: 2018. február 9. (péntek)

Az írásbeli forduló időpontja: 2018. február 12. (hétfő) 14 óra

A javítatlan feladatlapok postára adása az iskola címére: 2018. február 13. (kedd)

Az eredményhirdetésre meghívott tanulók értesítése: 2018. március 19. (hétfő)

Az eredményhirdetés időpontja: 2019. április 27. (péntek)

Az eredményhirdetés helyszíne:
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A verseny felelőse: Nagyné Mussó Judit francia szakos tanár

Elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

                       mussojud [at] nyf.hu

                       06-70/4307-124

 

A versennyel kapcsolatos információk, illetve az eredmények iskolánk honlapján megtekinthetők lesznek: www.eotvos.nye.hu

Díjazás: oklevél, jutalomkönyv, tárgyjutalmak

További versenyidőszakok